SIKÇA SORULAN SORULAR

CNC (Computer Numerical Control): CNC 'bilgisayar sayımlı yönetim' anlamına gelir. En basit ifadeyle, mekanik işlemeyi gerektiren bir çalışmayı (delme, kazıma, boyama vs), bilgisayardan gelen komutlara göre otomatik olarak yapan makinelere CNC denir.

TALAŞLI İMALAT: Önceden dizaynı ve konstrüksiyonu yapılan, imalat süreci belirlenen makine elemanının, imalat sürecine uygun talaşlı imalat tezgahlarında, belirlenmiş kesici takımlar marifetiyle kesme operasyonuna tabi tutularak şekillendirilmesini kapsayan imalat yöntemidir.

OTOMAT: insan eli değmeksizin en ekonomik ve ucuz yolla imal eden, iş yapan teknolojik araçlara verilen genel bir ifadedir.

CNC Kayar otomat tezgahlar standart torna tezgahlarına göre oldukça kompleks ve rijit bir yapıya sahiptirler. Normal torna tezgahından farkları takımların z ekseninde sabit spindleların z ekseninde hareketli olmasıdır. Kayar otomat tezgahları yataklama ile çalışabildikleri için standart bir torna tezgahında işlenemeyecek derecedeki ufak çapta ya da uzunlukta parçaları işleyebilmek, uzun tornalama, delik delme, diş çekme işlemlerini oldukça hassas ve rijit bir şekilde bitirmek mümkündür. Kayar otomatlar yataklama sistemi ile çalıştıklarından dolayı tek pasoda bir tornanın yapamayacağı seviyede talaş derinliğine ulaşmaktadır.

  • Parça işleme süresi oldukça kısalmakta
  • Parça hassasiyeti artmakta 0.01mm ve altı
  • Parça yüzey kalitesi artmaktadır
  • Tekrarlanabilirlik oranı %100′dür. Bir parçadan diğerine ölçülerde sapma kesinlikle olmamaktadır

CNC kayar otomat tezgahları yüksek devirli canlı takımlara da sahip olduğu için, bu kompleks tezgahların neredeyse yapamayacağı bir iş yoktur. Anahtar ağzı, istenilen geometrik şekil ( elips, altıköşe, dörtköşe, vs..) açmak, yarık yarma, c eksen delik delme, klavuz çekme, polar enterpolasyon, silindirik enterpolasyon, broşlama, gibi işlemler rahatlıkla yapılabilmektedir.

Lot miktarı büyük ve revizyon olmayacak parçalar için dövme maliyet açısından daha uygundur. Fakat parça üzerinde sık sık revizyon olması söz konusu ise dövme parçalar için kalıp maliyetinin yüksek oluşu nedeniyle uygun olmaz. Ayrıca dövme parçalarda otomat parçaları gibi hassas ölçülerde üretilmesi söz konusu olamaz.